Potrošni materijal za neonatologiju

Miniflow je proizvod za jednokratnu upotrebu za nCPAP terapiju u lečenju neonatalnih pacijenata i prevremeno rođene dece u jedinicama intenzivne nege. Koristi se kao interfejs pacijenta za CPAP mod respiratora. Koristi se u kombinaciji sa ventilatorom, koji kontroliše nCPAP pritisak i podržava Miniflow sa neophodnim gasom. Stoga se Miniflow® može povezati na inspiratorno i eksipiratorno crevo, a samim tim i na respirator. Respirator podešava i kontroliše CPAP parametar i obezbeđuje potreban protok gasa.

Miniflow® se može koristiti na sledećim respiratorima:

 • Maquet Servo I, Servo n
 • Hamilton respiratori
 • SLE 5000/2000
 • Newport e360
 • i ostali

Prednosti MINIFLOW® NCPAP Sistema:

 • Minimalni mrtvi prostor
 • Razdvajanje inspiratornih i ekspiratornih gasova
 • Kompatibilan sa Medijet® dodacima
 • Fleksibilni adapter za kanile
 • Jednostavan za upotrebu.

POTROŠNI MATERIJAL ZA NEONATOLOGIJU

 

 

 

Medijet 1000 je proizvod za jednokratnu upotrebu za nCPAP terapiju terapiju u lečenju neonatalnih pacijenata i prevremeno rođene dece u jedinicama intenzivne nege pri čemu Medijet služi kao interfejs pacijenta. Koristi se u kombinaciji sa CPAP drajverom ili respiratorom, koji kontroliše nCPAP pritisak i podržava Medijet sa neophodnim gasom.

 

Benefiti MEDIJET® NCPAP GENERATORA

 • Povećanje FRC-a i poboljšanje usklađenosti pluća
 • Smanjenje WOB-a
 • Manji nivo buke
 • Savršena kombinacija sa našim medinCNO®

POTROŠNI MATERIJAL ZA NEONATOLOGIJU

 

KANILE, MASKE I KAPE ZA MEDIJET® I MINIFLOW®

Kape, maske i kanile su proizvodi namenjeni za nCPAP terapiju u lečenju neonatalnih pacijenata i prevremeno rođene dece. Moraju biti korišćeni u kombinaciji sa Medijet ili Miniflow nCPAP generatorima.

Nazalne kanile i maske za Medijet® i Miniflow®, služe za povezivanje CPAP sistema na pacijenta, napravljene su od silikona, namenjene za jednokratnu upotrebu i dostupne u nekoliko veličina.

POTROŠNI MATERIJAL ZA NEONATOLOGIJUPOTROŠNI MATERIJAL ZA NEONATOLOGIJU

Kape, koje su dostupne u različitim veličinama, služe za savršeno fiksiranje maske ili kanile. U zavisnosti od verzije, kape mogu biti jednokratne ili višekratne.

Višekratne kapice

Višekratne kapice za fiksiranje MEDIJET®-a ili MINIFLOW®-a se mogu prati na 60°C i dostupne su u nekoliko veličina.

POTROŠNI MATERIJAL ZA NEONATOLOGIJU

 

Jednokratne kape

Jednokratne kape služe za sigurno fiksiranje Medijet®-a ili Miniflow®-a. Napravljene su od visoko kvalitetnog elastičnog mikrofibera i dostupne u nekoliko veličina.

jednokratne kapice

Скочи на траку са алаткама