Redovno održavanje medicinskih uredjaja

Preventivno i periodično održavanje

Preventivno održavanje medicinske opreme, je servisiranje od strane našeg obučenog osoblja radi održavanja opreme i uređaja u zadovoljavajućem radnom stanju obezbeđujući sistematsku inspekciju, otkrivanje i korekciju ranih početnih kvarova pre nego što se pojave i razviju u velike nedostatke.“

Redovno-odrzavanje- medicinskih-uredjaja

Šta to znači za vas? Ako ste vlasnik bilo koje vrste medicinske opreme ili uređaja, ona bi trebalo da se redovno proverava kako bi bili sigurni u njenu ispravnost.

Preventivno i periodično održavanje medicinske opreme je izuzetno važno jer ne treba ni da napominjemo da ona leči ili vrši konrolu zdravlja ljudi, spašava živote i pomaže u utvrđivanju dijagnoze. Bez redovne kontrole vaše opreme kroz preventivno održavanje, rizikujete da vaš aparat bude u kvaru a da vi to i ne znate i podložni ste odgovornosti ako se desi neka ne željena situacija i budete u prilici da morate da odgovorite o eventualnim pitanjima u vezi redovnog pregleda uredjaja.

 

Redovno- odrzavanje -medicinske- opreme

 

Lekarske ordinacije, poliklinike i bolnice posvećene su pružanju najbolje nege, lečenja i pažnji pacijenta. Shodno tome svi medicinski uređaji u upotrebi bi trebali biti funkcionalni u svakom trenutku u skladu sa standardnim i specifikaciji za rad. Visok nivo odgovornosti garantuje se jedino medicinskim uređajima koji se redovno održavaju, tokom i nakon garantnog roka. Redovno tj. periodično održavanje trebalo bi biti vaša redovan praksa. Na taj način uz preventivno i korektivno održavanje mogu se garantovati optimalne performanse vaših medicinskih uređaja.

U okviru naše firme Medisal d.o.o. pružamo usluge servisa i održavanja, kalibracije, testiranja i popravke, uključujući nezavisnu i nepristrasnu procenu medicinskih uređaja i savetovanje u skladu sa najboljom praksom.

Redovno- odrzavanje

 

Uzimajući u obzir koliko je bitno i neophodno da vaša medicinska oprema bude u savršenom radnom stanju, ne samo da štite vas i vašu kompaniju, već ćete takođe osigurati bezbednost pacijenata na kojima se ti uređaji koriste. Preventivno i periodično održavanje vaše opreme je ono što će vam dati sigurnost i relevantnost, osiguravajući da oprema radi svoj posao na najbolji mogući način.

Скочи на траку са алаткама