Aparati za anesteziju

Aparati za anesteziju

Aparati za anesteziju su ključni uređaji prilikom operativnih zahvata i složenih metoda dijagnostike i lečenja.

Anestezija je stanje u kojem pacijent ne oseća bol. Njegove životne funkcije su dovedene na određeni nivo tako da hirurg može da izvede operaciju, a da bi sve proteklo u najboljem redu, pored obučenog tima stručnjaka, potrebni su i aparati za anesteziju, kao i potrošni materijal za anesteziju.

Aparati za anesteziju – razvoj

Do 19. veka nije se koristila anestezija, pa ni aparati za anesteziju nisu postojali.

Kako su ljudi tokom operacija osećali veliku bol, od davnina su vršena istraživanja da bi se smanjile patnje bolesnicima. U tu svrhu primenjivane su različite metode – počev od pritiska karotidnih arterija kako bi pacijenti izgubili svest u Mesopotamiji, preko akupunkture u Kini, pa do upotrebe određenih opijata.

Upravo je otkriće hloroforma i karbolne kiseline podstaklo razvoj anestezije. Uporedo sa tim kreirani su i aparati za anesteziju.

Prvobitno su anestetici davani pacijentima sistemom kapanja preko maski, da bi vrlo brzo bili konstruisani i prvi aparati za anesteziju od strane Henry Boyla. Ovaj britanski anesteziolog napravio je uređaj koji se sastojao iz dva cilindra N20 i dva O2 cilindra. Cilindri su bili smešteni u kutiji sa meračem protoka vode i isparivačem etra, dok je za precizna podešavanja korišćen redukcioni ventil.

Tokom godina Boylov sistem je usavršavan. Pre svega u pogledu sigurnosti protoka kiseonika, kao i dodavanjem novih funkcija. Pa aparati za anesteziju, danas, predstavljaju najsavremeniji vid tehnike kada je medicinska oprema u pitanju.

Aparati za anesteziju su kompaktne samostalne jedinice

Aparati za anesteziju obezbeđuju preciznu, a varijabilnu gasnu smešu anestetičkih i gasova neophodnih za život. Odnosno, oni isporučuju kiseonik, azotsuboksid i paru tečnog neeksplozivnog anestetika.

Aparati za anesteziju

Svaki od njih sadrži određene glavne podsisteme, koji se mogu nadograditi raznim uređajima.

Sistem za snabdevanje gasom vrši njegovu kontrolu. Svaki gas iz ulazne petlje cilindra mora da prođe kroz filter, jednosmerni ventil i regulator. Tok gasa kontroliše merač protoka. On može biti mehanički ili modernije verzije, tj. elektronski senzor sa LCD-om.

Sistem za disanje i ventilaciju ima dve osnovne vrste disanja. Kod zatvorenog krugu disanja gas izdahnut od strane pacijenta se vraća u cirkulatorni sistem nakon uklanjanja ugljen-dioksida. Dok u polu-zatvorenom obliku, deo izdahnutog gasa ulazi u cirkulatorni sistem, a drugi deo se ispušta.

Zahvaljujući modernom dizajnu aparata anesteziolog može da prilagodi stepen disanja, volumen plimovanja, režim ventalicije i druge parametre kako bi se zadovoljile potrebe pacijenta tokom operacije.

Sistem za čišćenje se sastoji od rezervoara za apsorpciju ugljen-dioksida. Njegova uloga je otklanjanje ugljen-dioksida iz izduvnog gasa pacijenta.

Sistem nadzora i alarma obuhvata set delova koji prate stanje prema različitim konfiguracijama. To se odnosi na pritisak vazdušnog dima, zapreminu usisne plime, minutnu ventilaciju, respiratornu frekvenciju i alarmni sistem za otkazivanje kiseonika. Naime, ako je pritisak kiseonika ispod 2,8 kg, aparati za anesteziju će smanjiti protok drugih gasova i aktivirati alarm.

Aparati za anesteziju zahtevaju stručno rukovanje

Medicinski radnici prilikom korišćenja aparata za anesteziju direktno su odgovorni za život pacijenta. Zbog toga moraju imati visok nivo znanja.

Anesteziolog je doktor specijalista za utvrđivanje potrebne anestezije i njeno vođenje tokom procedure. Pomoću uređaja, on kontroliše razmenu gasova pacijenta i isporučuje inhalacione anestetike. To znači da su aparati za anesteziju osnovno oruđe rada anesteziologa. Pa je neophodno da oni prođu i odgovarajući deo obuke zaposlenih vezan za rukovanje njima, jer, statistički podaci pokazuju da je najveći procenat grešaka posledica nestručnog rukovanja, a ne kvara mašine.

Aparati za anesteziju

Firma Medisal u svojoj ponudi ima aparate za anesteziju visokog kvaliteta – Dameca AX500 i Intellisave AX700. Pored njih, sva neophodna medicinska oprema za klinike renomiranih svetskih proizvođača dostupna je u našem bogatom asortimanu.

 

 

Podelite sadržaj
  •  
  •  
  •   
  • 1
  •  

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Скочи на траку са алаткама