Uredjaj za high flow terapiju

Uređaj za high flow terapiju čini važnu medicinsku opremu za klinike.

Kiseonik je osnovna životna supstanca, koja je neophodna za funkciju svih ćelija i tkiva u organizmu. Bez njega čovek može da preživi samo 3 do 4 minuta, dok bez vode može i do 4 dana.

Vazduh sadrži oko 21 odsto kiseonika, što je za zdrave osobe dovoljna količina za normalno funkcionisanje. Tačnije, zdrava pluća mogu da obezbede održavanje normalnog nivoa kiseonika u krvotoku.

Međutim, kada pluća ne mogu da isporuče dovoljnu količinu kiseonika iz vazduha postoji opasnost po vitalne organe. Svaki prekid u sistemu snabdevanja prouzrokuje njihovo privremeno ili trajno oštećenje.

Da bi se sprečile ozbiljne posledice neophodani su uređaji za high flow terapiju.

Kada je razvijen uređaj za high flow terapiju?

High flow terapija je terapija visokog protoka sa zagrejanom hidratacijom. Često se naziva i terapija visokog protoka. U pitanja je vrsta respiratorne neinvazivne podrške koja pacijentu isporučuje zagrejan, vlažan vazduh obogaćen kiseonikom pri visokim brzinama protoka. Može da isporučuje protok medicinskog gasa oko 60 litara u minuti kroz nazalnu kanilu. Mada je obično postavljen između 30 l/min i 50 l/min. Zahvaljujući velikom protoku obezbeđena je konstantna koncentracija kiseonika.

Razvoj terapije kiseonikom visokog protoka započeo je krajem 20. veka. Koncept je uvela kompanija Vapotherm 1999. godine. Naredne godine je odobrena od strane američke Uprave za hranu i lekove. Samim tim je i prvi uređaj za high flow terapiju dobio zvaničnu dozvolu za upotrebu u medicinske svrhe.

Ova oprema je najpre korišćena za lečenje apneje kod novorođenčadi. Vrlo brzo je utvrđeno da je efikasna i kod odraslih u lečenju hipoksemije i problema sa disanjem, te je dobila širu primenu.

Kada se koristi uređaj za high flow terapiju?

Ovaj uređaj se primenjuje kod pacijenata koji spontano dišu ali im je potreban kiseonik sa većom brzinom protoka. Odnosno, kod onih sa blagim do umerenim nivoima hipoksemične respiratorne insuficijencije. Time se smanjuje potreba za naknadnom intubacijom. Zatim, kod akutne srčane insuficijencije, akutnog respiratornog distres sindroma, upale pluća, plućnog edema.

Primenjuje se i kao preventivna mera protiv respiratorne insuficijencije nakon ekstubacije. Na taj način je skraćen boravak u odeljenju intenzivne nege.

Uređaj za high flow terapiju

Isporuka kiseonika vrši se putem specijalne binazalne visokoprotočne nosne kanile i zagrejanog inspiratornog kola za disanje. Time je postignuta veća udobnost u odnosu na konvencionalne terapije kiseonikom. Omogućeno je pacijentima da jedu, piju i komuniciraju tokom terapije, što upotrebu čini prijatnom.

Protok gasa se određuje na osnovu potreba i stanja pacijenta. Pri čemu se gas konstantno vlaži i zagreva na kontrolisan način, te je sprečeno isušivanje sluzokože i zapaljenje disajnih puteva.

S obzirom da je lagane konstrukcije, bez ventilatora uređaj za high flow terapiju može se koristiti u različitim bolničkim odeljenjima.

Uređaj visokih perfomansi

Micomme OH-70C uređaj za high flow terapiju predstavlja najnapredniji model. Svojim izuzetnim funkcijama ne samo da poboljšava oksigenaciju, već i ekspiratorni volumen pluća. Takođe, smanjuje anatomski mrtvi prostor i stvara pozitivan pritisak u disajnim putevima.

Sa automatskom kontrolom koncentracije kiseonika do 70 l/min i naprednim sistemom kontrole temperature i vlažnosti obezbeđuje optimalne uslove za pacijente. Parametri se prikazuju u realnom vremenu. Dok revolucionarna funkcija omogućava pregled podataka o temperaturi, vlažnosti i koncentraciji kiseonika za 1, 3 i 7 dana.

Uređaj karakteriše i izuzetan bezbedonosni sistem koji čini niz alarma. Alarm cevi, alarm pritiska kiseonika, alarm za blokiranje, alarm nivoa vode, temperaturni alarm, alarm za isključenje, alarm niske temperature okoline – samo su neki od njih.

Micomme OH-70C uređaj za high flow terapiju čeka vas u bogatoj ponudi kompanije Medisal. Kod nas možete pronaći i respiratore Eve, pulsne oksimetre, koncentratore kiseonika i drugu medicinsku opremu vrhunskog kvaliteta.

Ovaj sajt koristi kolačiće (cookies). Nastavkom korišćenja ovog sajta saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Možete i odustati. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).