Infuziona pumpa

Infuzione pumpe predstavljaju moderne medicinske uređaje neophodne prilikom intravenozne terapije.

One se odnose na intravenozno apliciranje infuzionog rastvora sa adekvatnim farmaceutskim sastojcima, a u cilju da se pacijentu omogući poboljšanje bolesti ili potpuni oporavak. U zavisnosti od bolesti infuzione pumpe se koriste za podešavanje elektrolitnog imbalansa, za doziranje lekova, za transfuzije krvi ili za zamenu fluida, npr. da bi se sprečila dehidratacija. Takođe, imaju primenu i u hemoterapiji.

Infuzione pumpe – razvoj

Iako su infuzione pumpe novija medicinska oprema njhov koncept razvijan je vekovima kroz istoriju. Prvi pokušaj intravenozne medicine datira iz 1492. godine. Ali tek u 17. veku je napravljen pomak. Prvi operativni infuzioni uređaj, koji se smatra pretečom infuzione pumpe, izmislio je poznati engleski arhitekta Christopher Wren 1658. godine.

Vrlo brzo naučnici i lekari su počeli da istražuju kombinacije lekova, razvijali bolje igle za infuziju, što je dovelo do prve uspešne transfuzije krvi 1665. godine. Na žalost, ovi rani eksperimenti su doveli i do smrtnih slučajeva, pa su britanska vlada, francuski parlament i Vatikan zabranili dalja istraživanja.

U 20. veku, odnosno u periodu između dva svetska rata, došlo je do velikog medicinskog napretka na ovom polju. Igle su prerađene, gumene cevi zamenjene plastičnim, a dizajnirane su i vakumske boce kako bi se smanjio rizik od vazdušne embolije. One su, pak, 1950. zamenjene plastičnim vrećama.

Glavna prekretnica kada su infuzione pumpe u pitanju jeste otkriće prenosnih pumpi. Za njihov razvoj zaslužan je početkom 70-ih godina prošlog veka, Dean Kamen. Ovaj naučnik je, podstaknut izjavom svog brata, lekara da su tadašnja pumpe za infuziju previše teške, došao na ideju da stvori ambulantne pumpe.

Na taj način pacijentima je omogućena sloboda kretanja prilikom terapije. One su automatski kontrolisale precizne doze u redovnim vremenskim intervalima. Osim toga uticale su i na razvoj drugih uređaja, kao što su prenosne mašine za dijalizu.

Infuziona pumpa obezbeđuju najbolju negu pacijentima

Tehnološki napredak u pumpama za infuziju tokom proteklih četrdeset godina učinio je da one postanu neophodna medicinska oprema za klinike.

Infuzione pumpe

Infuzione pumpe imaju brojne prdnosti u odnosu na ručno davanje terapije. Zahvaljujući njima, pre svega, omogućena je isporuka tečnosti u vrlo malim količinama i po precizno programiranim brzinama ili automatskim intervalima. Zatim, brzo i pouzdano povećanje ili smanjenje ciljne koncentracije, a postoji mogućnost i procene vremena prestanka delovanja leka, prilikom buđenja pacijenta.

Budući da se infuzione pumpe često koriste za primenu kritičnih tečnosti, uključujući i visoko rizične lekove, kvarovi na njima mogu da ugroze zdravlje pacijenta. Zbog toga savremeni modeli imaju posebne sigurnosne funkcije koje se aktiviranju u slučaju problema. Na primer, neke pumpe su dizajnirane da upozoravaju korisnike kada se u cevovodu detektuje vazduh ili druga blokada. Dok pojedine upozoravaju korisnika kada postoji rizik od neželjene interakcije lekova ili kada su pogrešno postavljeni parametri.

Da bi korišćenje pumpi bilo potpuno bezbedno, i pored svih zaštitnih funkcija, osoblje mora da bude stručno. Odnosno, tek nakon obuke zaposlenih može da se koristi programski interfejs na uređaju.

Infuzione pumpe – podela

Infuzione pumpe

Pored ambulantne pumpe postoje još tri vrste.

Infuzione volumetrijske pumpe se koriste za srednje i velike brzine protoka i velike volumene. Imaju mogućnost detekcija mehurića i promene brzine bez zaustavljanja infuzije.

Infuzione špric pumpe su pogodne za male volumene i male protoke. Imaju tačnu kontrolu infundovanog volumena i zvučni i vizuelni alarm.

Pametne infuzione pumpe su uređaji novije generacije koji imaju najrazvijenije funkcije za kontrolu i zaštitu.

Kompanija Medisal je vodeći distributer kada je u pitanju prodaja medicinskih uređaja u Srbiji i regionu. Te u svojoj ponudi imaju i visokokvalitetne infuzione pumpe.

Ovaj sajt koristi kolačiće (cookies). Nastavkom korišćenja ovog sajta saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Možete i odustati. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).