Prodaja medicinskih uređaja

Prodaja medicinskih uređaja

Prodaja medicinskih uređaja je ključna za rad svake medicinske ustanove. Počev od malih ordinacija, preko domova zdravlja pa do klinika i bolničkih centara.

Prema zvaničnoj definiciji medicinski aparati i oprema obuhvataju svaki uređaj, materijal, softver ili instrument kojim se vrši pregled pacijenta i prikupljaju informacije o njegovom zdravlju. Oni se u dijagnostici mogu koristiti individualno ili u međusobnoj kombinaciji.

Kompanija Medisal vam u ovom blogu skreće pažnju koliki značaj ima prodaja medicinskih uređaja.

Prodaja medicinskih uređaja ne vezuje se samo za otvaranje ustanove

Otvaranje i najmanje ordinacije je složeni posao. Pored izbora lokacije i stručnog kadra, tu je obimna papirologija koja je neophodna da bi se dobila dozvola za rad. Jedan od glavnih uslova jeste prodaja medicinskih uređaja.

Prodaja medicinskih uređaja

Kako u svakom poslu bitnu ulogu imaju finansije, tako se i ovde nameće pitanje da li je bolja opcija polovna ili nova medicinska oprema za klinike i ordinacije. Imajte u vidu da ovi uređaji direktno utiču na zdravlje vaših pacijenata, tako da prilikom planiranja budžeta nije poželjno da štedite i kupujete polovnu ili robu od neproverenih proizvođača.

Takođe, razvoj nauke i tehnologije, dovodi do razvijanja nove i usavršavanja postojeće medicinske opreme, te da bi dijagnostika bila tačna, a stopa izlečenja visoka, sve ustanove moraju da prate ove promene. To znači da je potrebno konstatno ulaganje, jer jedino takva medicinska oprema uz odgovarajući stručni kadar garantuje najbolje rezultate u zdravstvu.

Prodaja medicinskih uređaja obuhvata i obuku zaposlenih

Da bi prodaja medicinskih uređaja bila potpuna neophodno je sprovesti i obuke zaposlenih. Upravo, oni snose svu odgovornost prilikom korišćenja opreme. Pa zbog toga moraju da poseduju potrebno znanje ne samo za upotrebu, već i za njeno odlaganje nakon obavljenog posla.

Profesionalni kodeks nalaže da se obuka vrši u skladu sa zahtevima položaja. Jer, ukoliko medicinsko osoblje nije dobro obučeno ili nema osnovnog razumevanja za upotrebu uređaja, rizik od povreda pacijenta se povećava, a nisu isključene ni povrede samog radnika koji vrši pregled.

Da li prodaja medicinskih uređaja podrazumava i njihov servis?

Medicinska oprema mora uvek da bude ispravna a da bi se to osiguralo potreban je redovni servis. On se obavlja u određenom vremenskom intervalu, obično na 6 ili 12 meseci. Na taj način se produžava i vek upotrebe.

Preventivni servis mora da izvodi stručno lice koje poseduje savremena znanja o proizvodima, kao i da poštuje najnovije regulacije o medicinskim uredajima. Tom prilikom se ispituje funkcionalnost opreme. Ona podrazumeva proveru parametara uređaja pomoću biomedicinskih analajzera kako bi se utvrdila preciznost rada, tj. uporedili rezultati iz specifikacije sa prikazanim mernim izlazima.

Nakon provere dobija se potvrda o ispravnosti medicinskog uređaja

Pored redovnog, po potrebi se vrši i hitan servis medicinskih uređaja. Potreba za njima se javlja kada korisnik primeti da oprema ne funkcioniše u granicama tolerancije ili je potrebna zamena pojedinih komponenti.

Prodaja medicinskih uređaja

Kompanija Medisal je vodeći distributer najpoznatijih svetskih proizvođača medicinske opreme i mernih uređaja za ispitivanje ispravnosti aparata. Svoje poslovanje zasniva na visokoobučenom kadru, vrhunskoj medicinskoj opremi i mernim uređajima za ispitivanje ispravnosti aparata.

 

Podelite sadržaj
  •  
  •  
  •  
  •   
  • 1
  •  

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Скочи на траку са алаткама