Monitori za pacijente – Neophodni svakoj zdravstvenoj ustanovi

Monitori za pacijente – Neophodni svakoj zdravstvenoj ustanovi

Monitori za pacijente jesu važna medicinska oprema koja je namenjena za praćenje vitalnih funkcija – kiseonika u krvi, krvnog pritiska, srčane frekvence, EKG, pejsmejkera, telesne temperature itd.

Zahvaljujući stalnom monitoringu koji obezbeđuju ovi uređaji sagledava se stanje bolesnika (klinički, biohemijski, imunološki, radiološki i drugi monitoring). Na osnovu prikazanog stanja se preduzimaju adekvatne mere. Samim tim, pacijent monitori doprinose smanjenju smrtnosti u bolničkim uslovima, uključujući jedinice urgentnog prijema, jedinice intenzivnog lečenja i operacione sale.

Monitornig može biti klinički i pomoću aparata

Klinički monitoring obuhvata praćenje opšteg stanja i vitalnih funkcija bolesnika sledećim metodama: inspekcijom, palpacijom, perkusijom i auskultacijom, obradom i tumačenjem anamneze i dodatnih biohemijskih, radioloških i ultrazvučnih nalaza.

Monitori za pacijente

 

Monitoring pomoću aparata podrazumeva upotrebu aparata čije rezultate objedinjuju monitori za pacijente. Može biti: neinvazivni, poluinvazivni i invazivni.

Neinvazivni monitoring podrazumeva elektrokardiografiju (EKG), merenje telesne temperature, merenje krvnog pritiska i merenje kiseonika u telu za šta se koristi pulsni oksimetar.

Poluinvazivni monitoring obuhvata postavljanje sondi i katetera, bez remećenja tkivne barijere.

Invazivni monitoring podrazumeva plasiranje monitorskih katetera, elektroda i sondi probijanjem kože ili sluzokože u krvni sud, telesnu šupljinu ili spinalni kanal.

Monitori za pacijente su razvijeni u 19. veku

Još je davne 1625. godine Santorio iz Venecije, uz pomoć svog dobrog prijatelja Galilea, objavio metode za merenje telesne temperature i merenje brzine pulsiranja sa klatnom. Međutim, njihovi nalazi bili su ignorisani.

Pacijent monitori su razvijeni iz uređaja koji je konstruisao Ludwig Taube 1852. godine. On je objavio prvi zapis vitalnih funkcija čoveka koje su u to vreme mogle da se prate. Kasniji monitori za pacijente dobili su i mogućnost praćenja otkucaja srca, brzine disanja i telesne temperature kao standardnih vitalnih znakova koje su nadgledali medicinski stručnjaci tog vremena.

1903 godine Willem Einthoven je dizajnirao galvanometar za merenje EKG-a, koji je pridodat monitoringu. Time su nastali monitori za pacijente kakve danas poznajemo.

Savremeni monitori za pacijente

Sa napredovanjem tehnike i tehnologije krajem 90-ih i početkom 2000. kao i pojavom ekrana osetljivog na dodir, monitori za pacijente su postali lakši za upotrebu.

Doktori i medicinske sestre, sada, mogu bez napora da prate i izveštavaju o vitalnim funkcijama pacijenta. Takođe, sa portabilnim pacijent monitorima premeštanje pacijenata iz jednog dela objekta u drugi postalo je sigurnije.

Naravno, da bi rukovanje bilo pravilno, kao i svi prikupljeni podaci obavezne su obuke zaposlenih za rad na ovim aparatima.

Centralna monitoring stanica

Kada su u pitanju medicinski aparati i oprema, postoje razni tipovi pacijent monitora mada su najzastupljeniji klasični (koji ne mogu biti nadograđivani) i modularni (koji prema potrebi mogu da se nadograđuju).

Pored ovih vrsta, posebno se izdvaja centralna monitoring stanica. Ona predstavlja moderni sistem više monitora za pacijente koji su povezani sa centralnom stanicom. Na taj način se brzo i efikasno prikupljaju podaci svih pacijenata, čime se dobija veća preglednost i bolji pristup medicinskim radnicima.

Centralna monitoring stanica ima veliku ulogu na odeljinjima intenzivne nege

Monitori za pacijente

Kompanija Medisal u svojoj ponudi medicinskih aparata i prateće opreme ima različite vrste monitora za pacijente. Opremljeni su sa TFT-LCD ekranom u boji. Poseduje snažni softver sa standardnim operacijama, operativnim sistemom na više jezika, kao i podrškom za Wireless i žičani internet.

Čitavu ponudu možete pogledati na zvaničnom sajtu medisal.rs

Podelite sadržaj
  •  
  •  
  •   
  • 2
  •  

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Скочи на траку са алаткама