Monitoring neuromuskularne blokade

Monitoring neuromuskularne blokade predstavlja specijalnu medicinsku opremu za klinike, koja se koristi tokom hirurške procedure, od intubacije do oporavka.

Neuromuskularni blokatori, tj. mišićni relaksanti kako se još nazivaju, čine grupu lekova koji deluju na nikotinske holinergičke receptore neuromišićne spojnice. Zahvaljujući tome olakšavaju trahealnu intubaciju tokom rutinskog uvođenja u anesteziju i obezbeđuju relaksaciju skeletne muskulature tokom hirurške intervencije. Takođe, olakšavaju primenu mehaničke ventilacije.

S obzirom da su ključni farmakološki element opšte anestezije, neophodno je njihovo praćenje kako bi se usmeravalo dalje doziranje. Ujedno, procenio stepen oporavka.

Kada se pojavio monitoring neuromuskularne blokade?

Iako su mišićni relaksanti korišćeni od 1912. godine, potreba za njihovim monitoringom javila se tek sredinom 20. veka. Lekari Bicer i Tod objavili su studiju u kojoj se navodi da je smrtnost kod pacijenata koji su primili neuromišićni blokator čak 6 puta veća nego kod onih koji nisu. Takođe, izneli su svoje zapažanje vezano za rizike njihove primene tokom opšte anestezije i u postoperativnom periodu.

Monitoring neuromuskularne blokade

Rezidualna neuromuskularna blokada i akutna postoperativna respiratorna depresija su najteže posledice. Naime, u početku je korišćena subjektivna procena snage mišića. Najčešće je obavljan test sposobnosti da pacijent izdrži podizanje glave tokom 5 sekundi ili da drži depresor jezika između zuba. Međutim, na ovu procenu neuromuskularne funkcije mogu uticati mnogi faktori, kao što je rezidualna sedacija ili nemogućnost da se prate uputstva.

Nepotpuni neuromišićni oporavak tokom ranog postoperatvnog perioda može dovesti do respiratornih poremećaja, veoma neprijatnih simptoma mišićne slabosti, povećanog rizika od pulmoloških komplikacija, pa i produženog boravak u postanesteziološkoj jedinici.

Da bi sprečili pojavu komplikacija Christie i Churchill-Davidson su 1958. godine razvili monitoring neuromuskularne blokade. Ipak, zvaničnu upotrebu dobio je tek 80-ih godina kada se pojavio TOF obrazac stimulacije.

Monitoring neuromuskularne blokade

Da je, zaista, reč o ključnom uređuju potvrđuje i najnovije istraživanje. Prema statističkim podacima postoperativna rezidualna neuromuskularna blokada javljala se kod 40 do 60 odsto pacijenata pre primene uređaja za monitoring, dok je danas učestalost između 18 i 27 odsto.

Kako vrši monitoring neuromuskularne blokade?

Postoji više vrsta stimulacija za praćenje – Single twitch stimulation (ST), Train of four (TOF), tetanička stimulacija i dupla serijska stimulacija (DBS).

Zlatni standard za monitoring neuromuskularne blokade je train-of-four (TOF) stimulacija. Ona se zasniva na primeni 4 uzastopne supramaksimalne draži frekvencije od 2 Hz sa pauzom između stimulusa od 0,5 sekunde.

Odnos četvrte T4 i prve T1 kontrakcije predstavlja pokazatelj oporavka od neuromuskularnih blokatora. Odnosno, na osnovu ove relacije može se definisati slabljenje mišićne kontrakcije pod dejstvom neuromišićne blokade.

Prilikom primene blokatora prvo slabi jačina T4 kontrakcije. Zatim jačina T3 i T2 kontrakcije. Na kraju, tj. kada je postignuta potpuna neuromišićna blokada, slabi i T1 kontrakcija. U toku oporavka redosled je obrnut. Prvo se oporavlja T1 mišićna kontrakcija, dok T4 postiže prvobitnu vrednost poslednja.

Najsavremeniji monitoring neuromuskularne blokade

TetraGraph je najsavremeniji uređaj koji pomaže u upravljanju neuromišićnim blokadama. Zasnovan je na jedinstvenom EMG algoritmu koji je rezultat višedecenijskog istraživanja. Ovaj napredni algoritam pruža visoku preciznost merenja. Samim tim obezbeđuje adekvatno doziranje leka i bezbednu ekstubaciju.

Aparat je malih dimenzija tako da se lako uklapa u svaku operacionu salu. Karakteriše ga i jednostavna upotreba. Pokreće se pritiskom na jedno dugme, bez potrebe za kalibracijom. TOF vrednosti se prikazuju u roku od nekoliko sekundi nakon paljenja.

TetraGraph monitoring neuromuskularne blokade možete pronaći u ponudi kompanije Medisal. Ovde vas čekaju i anestezijski aparati, pupilometar, kao i potrošni materijal za anesteziju.

Ovaj sajt koristi kolačiće (cookies). Nastavkom korišćenja ovog sajta saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Možete i odustati. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).