Pacijent monitori

Pacijent monitori predstavljaju sofisticirane medicinske aparate koji omogućavaju zdravstvenim radnicima da prate vitalne znakove, fiziološke parametre i procenjuju opšte stanje pacijenata.

Iako spadaju u modernu opremu, imaju višegodišnju istoriju. Verovali ili ne, razvijeni su u 19. veku. Prvi model konstruisao je Ludwig Taube 1852. godine. Ujedno je objavio i prvi zapis vitalnih funkcija čoveka koje su u to vreme mogle da se prate.

Vremenom, sa razvijem nauke i otkrića u medicini, pacijent monitori su dobijali nove funkcije. Odnosno, proširavao se opseg praćenja. Dodate su opcije praćenja otkucaja srca, brzine disanja i telesne temperature.

Početkom 20. veka Willem Einthoven je dizajnirao galvanometar za merenje EKG-a. Ubrzo je i on pridodat monitoringu, što je postavilo osnovu za nastanak sveobuhvatih pacijent monitora kakve danas poznajemo.

Za šta se koriste monitori za pacijenate?

Pacijent monitori obuhvataju širok spektar tehnoloških dostignuća dizajniranih da kontinuirano prikupljaju, prikazuju i analiziraju ključne podatke o pacijentima. Ovi uređaji prate vitalne znakove, kao što su otkucaji srca, krvni pritisak, brzina disanja, zasićenost kiseonikom i temperatura. Takođe, pružaju informacije u realnom vremenu o elektrokardiografiji (EKG), kapnografiji i invazivnim i neinvazivnim hemodinamskim merenjima.

Pacijent monitori

Zahvaljujući mogućnosti praćenja vitalnih funkcija monitori pružaju sveobuhvatan uvid u stanje pacijenta. Na taj način pomažu zdravstvenim radnicima u donošenju važnih odluka o nastavku lečenja, ali i otkrivanju bilo kakvih odstupanja od normalnih fizioloških parametara.

Monitori za pacijenate obezbeđuju i praćenje napretka pacijenta nakon početka lečenja i postoperativnog oporavka pacijenta. Zatim, praćenje nivoe glukoze kod pacijenata koji boluju od dijabetesa, broja otkucaja srca pri otkrivanju aritmije.

Ključnu ulogu imaju i kod pacijenata čiji oporavak zahteva dugotrajno mirovanje, kao i kod komatoznih pacijenata.

Karakteristike pacijent monitora

Pacijent monitori se sastoje od niza komponenti koje rade zajedno kako bi osigurale tačno i pouzdano prikupljanje podataka. Tu spadaju senzori, ekran i softver.

Senzori se nalaze u delu uređaja koji je pričvršćen za telo pacijent. Oni su programirani da „hvataju“ različite parametre pacijenta i prosleđuju ih glavnoj opremi radi daljeg tumačenja.

U glavnom delu prikupljeni podaci se skladište, obrađuju i interpretiraju. Naime, na monitoru, koji čini glavni deo, prikazuju se dobijeni parametri.

Podaci koje prikupljaju senzori su u složenom kodu. Da bi lekari mogli da razumeju vitalne znakove pacijenta podaci moraju biti pojednostavljeni. To se vrši pomoću specijalnog softvera, koji obrađuje podatke u čitljive parametre.

Moderni pacijent monitori opremljeni su i naprednim funkcijama. Interfejs na ekranu osetljiv na dodir, bežično povezivanje, vokalni asistent i prilagodljiva podešavanja alarma – samo su neke od njih.

Značaj upotrebe pacijent monitora

U današnjem zdravstvenom okruženju, praćenje pacijenata je postalo suštinski aspekt pružanja kvalitetne nege. Zbog toga oni imaju ključnu ulogu u različitim zdravstvenim ustanovama, uključujući bolnice, klinike, ambulantne centre, ali i u kućnoj zdravstvenoj nezi.

S obzirom da daju parametre u realnim vremenu zdravstveni radnici mogu da identifikuju i najmanje promene u vitalnim znacima. Samim tim i da intervenišu odmah, pre nego što se stanje pogorša. Rano otkrivanje promena značajno će poboljšati ishode pacijenata, smanjiti komplikacije i spasiti život.

Pacijent monitori

Pacijent monitori opremljeni su prilagodljivim alarmnim sistemima. Oni upozoravaju zdravstvene radnike kada vitalni znaci odstupaju od unapred podešenih parametara. Time doprinose bezbednosti pacijenata, što je posebno značajno u hitnim slučajevima ili pri abnormalnim očitavanjima.

Najsavremenije monitore za pacijenate proizvođača Biolight možete pronaći u bogatoj ponudi kompanije Medisal. Ovde vas čekaju i EVE respiratori, infuzione pumpe

Ovaj sajt koristi kolačiće (cookies). Nastavkom korišćenja ovog sajta saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Možete i odustati. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).